Alumnikuulumisia

Alumnikuulumisia – Janika Miettinen

Valmistuin aluetieteen ja ympäristöpolitiikan pääaineesta hallintotieteiden maisteriksi vuonna 2017. Opintoni aloitin vuonna 2010 ja opintojeni lomassa kävin opiskelijavaihdossa Brasiliassa sekä suoritin työharjoittelujaksot ensin Palmialla ja myöhemmin Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa Brysselissä.

Opintojeni aikana olin laajasti kiinnostunut aluekehittämisestä sekä ympäristön kannalta kestävämpien ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämisestä. Myös kansainvälisyys on aina kiinnostanut minua. Opintojeni alussa hyödynsin silloista JOO-opintomahdollisuutta ja kävin TTY:llä lukemassa yhdyskuntasuunnittelun perusteita. Opintojeni loppuvaiheessa kiinnostuin laajemmin yritysvastuun eri osa-alueista ja kirjoitin pro graduni kiertotalouden teemasta. 

Opintojeni loppuvaiheilla opiskelin vastuullista liiketoimintaa sivuaineena ja uskoisin, että juuri kyseiset opinnot luettiin edukseni, kun hain VTT:lle töihin. Opintojeni muodostama ”generalistin” tutkinto ei kovinkaan paljon rajannut sitä, mihin suuntaan opintojeni jälkeen olisin suunnannut. Näenkin, että sattuma ja mielenkiintoisiin mahdollisuuksiin tarttuminen on hyvin pitkälle tuonut minut nykyiseen työhöni. Työkokemukseni Brysselissä Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistolla lisäsi kiinnostustani EU-projektimaailmaa kohtaan ja tämän ajatuksen saattelemana hain opintojeni loppuvaiheilla Poliisiammattikorkeakouluun osa-aikeiseksi tutkimusassistentiksi. Työ tarjosi mahdollisuuden kirjoittaa gradu loppuun ja samalla työskennellä avustavissa työtehtävissä tutkimus-, kehitys ja innovaatioyksikössä. Juuri ennen valmistumistani VTT:lle aukesi trainee-ohjelman kautta paikka vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tiimiin. Päädyin hakemaan tehtävään ja tulin valituksi.  

Työnhaku oli aina jännittävää, mutta toisaalta hakemani paikat tuntuivat aina jotenkin loogisilta edellisiin tekemisiini (opintoihin tai töihin) sekä kiinnostuksen kohteisiini nähden, mikä toi työnhakuun varmuutta. Kerrytin työkokemusta jo opintojeni aikana ja päädyin nykyiseen organisaatioon juuri ennen valmistumistani trainee-ohjelman kautta.

Opintojeni alussa työskentelin rautakaupassa sisustusosaston myyjänä. Ensimmäisen oman alan harjoitteluni suoritin Palmiassa ympäristöhallinnossa. Toisen harjoittelun suoritin Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa Brysselissä. Opintojeni loppuvaiheessa olin opintojeni ohella osa-aikaisena hallintoassistenttina Fimlab-laboratorioissa. Työnkuvani kuitenkin laajeni Fimlabin sisäisen vastuullisuusohjelman suunnitteluun ja koordinointiin, kun taustani ympäristöpolitiikan sekä vastuullisen liiketoiminnan osaamisesta tuli esille ja yrityksessä oli tarve yritysvastuukysymysten pohdintaan laajemmin. Kiinnostukseni EU-projekteja kohtaan sai minut hakemaan tutkimusassistentin osa-aikaista paikkaa Poliisiammattikorkeakoululta. Garduni valmistuttua ryhdyin etsimään täysipäiväisiä työmahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteeni tunteva opiskelukaverini vinkkasi minulle VTT:lle auenneesta trainee-ohjelmasta.

Työskentelen VTT:llä tutkijana vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sekä teknologian etiikan kysymysten parissa. VTT:llä työtä tehdään projekteissa, joten tämä näkyy vahvasti omassa työssäni. Riippuen meneillään olevin projektien vaiheesta työtehtäväni sisältävät projektivalmistelua (mm. tiedonhakua, ihmisten kontaktointia, hakemuksen kirjoittamista jne.) sekä projekteissa tehtävää tutkimustyötä (mm. aineistonkeruuta, haastatteluita, tulosten analysointia, ihmisten kontaktointia, projektipalavereita, työpajojen järjestämistä ja fasilitointia, työn suunnittelua, kokousten ja tilaisuuksien järjestämistä, projektiraportointia ja projektiviestintää). Tällä hetkellä työskentelen pääasiassa EU-rahoitteisissa Horisontti-ohjelman tutkimushakkeissa. Näitä ovat A-Patch, jossa kehitetään iholta tuberkuloosia tunnistavaa laastaria sekä tetRRIS, jossa etsitään tapoja alueellisen vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen, keskittyen erityisesti älykkään erikoistumisen kärkialoihin.

Vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan keskiössä on sidosryhmien laaja osallistaminen ja tämä on itselleni työn parasta antia.

Tutkimuksen tekemisen periaatteet ja erilaiset tutkimusmetodit ovat olleet nykyisessä työssäni hyödyksi. Myös tieteellisen tekstin tuottaminen sekä analyyttinen ajattelutapa ja argumentointi ovat varmasti osaltaan yliopisto-opinnoissa saavutettuja taitoja, joita hyödynnän päivittäin työssäni.

Janika Miettinen