Edustajistovaalit

Tutustu tästä spatikkalaisiin edariehdokkaisiin!

Leena Herrala 

Minut tunnetaan kutsumanimellä Leeni.
Ehdokasnumeroni Tamyn edustajistovaaleissa on 163 (Vihreä lista).
Olen Tamyn Ympäristövaliokunnan jäsen ja tänä vuonna olin mukana erityisesti Kampuslaarien viljelyssä. Sukupuolen tutkimuksen ainejärjestön Vatun hallitus on puolestaan tuonut arkeeni paljon ihanaa queer-feminististä toimintaa. Lisäksi olen kv-tuutori. Olen opiskellut sekä Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen että Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelmissa. Tavoitteenani on valmistua keväällä 2014 hallintotieteiden kandidaatiksi ja keväällä 2015 humanististen tieteiden kandidaatiksi.

Edarina minulle tärkeitä teemoja olisivat erityisesti: 

– Ekologisuus opiskelijaelämän ja koko yhteiskunnan läpileikkaavana teemana 

– Perustulo 

– Opintojen saavutettavuus ja joustavuus 

– Ainejärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yliopistojen toiminnassa 

– Kansainvälisten opiskelijoiden entistä parempi huomiointi: Ei lukukausimaksuille & kielimuurin murtaminen (esteettömyys) 

– Opintopsykologipalveluiden saatavuus

Sonja Julkunen 
Ehdokasnumero 114
Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät – Sity

Olen toisen vuoden hallintotieteilijä ja ehdokkaana Sitoutumattomien yhteiskuntatieteilijöiden eli Sityn listalta. Sityssä saa poikkitieteellistä näkemystä asioihin. Lisäksi Sity korostaa argumentoinnin tärkeyttä päätöksenteossa. Kotikaupunkini nuorisovaltuustosta kipinän saaneena olen tehnyt neljän vuoden ajan nuorisopolitiikkaa. Tällä hetkellä istun valtakunnallisen nuorisojärjestön liittohallituksessa, joka tekee aktiivista nuorten vaikuttajien edunvalvontaa. Seuraava luonteva askel on yliopistopolitiikka.

Vahvuuksiani edustajistoa ajatellen onkin siis vankka järjestökokemus. Minulta löytyy asiaosaamista ja jaksan paneutua kokouksessa käsiteltäviin asioihin tarkasti. Luonteeni ei salli periksi antamista, joten kaiken mihin lähden, teen täysillä loppuun. Olen energinen ja helposti lähestyttävä, joten toimisin hyvänä linkkinä edustajiston ja rivijäsenen välillä. Olen innokas oppimaan uutta! 

Emma Luoma
Ehdokasnumero: 65

Olen toisen vuoden hallintotieteiden opiskelija ja suuntaamassa ympäristö- ja aluepolitiikan opintosuuntaan. Olen ehdolla edarivaaleissa Hallintotieteiden liiton HALLIn listalla, joka on uusi poliittisesti sitoutumaton kaikkia opintosuuntia edustavien hallintotieteilijöiden lista.

Aktiivinen osallistuminen ainejärjestötoimintaan eritoten Spatikan kautta on näyttänyt, että Tamyn roolissa ainejärjestöjen tukijana on vielä parantamisen varaa. Edustajistossa haluaisin tuoda Tamya lähemmäs ainejärjestöja ja sitä kautta myös lähemmäs opiskelijaa. Etenkin pienet ainejärjestöt kaipaavat Tamyn tukea, jotta toiminta tavoittaisi mahdollisimman monet. Tästä näkökulmasta poliittiset arvot ja asenteet eivät ole edarivaaleissa mielestäni olennaisinta, vaan tahto saada Tamyn toiminta tuntumaan helposti lähestyttävältä mahdollisimman monelle opiskelijalle. 

Esa Ojala 
Ehdokasnumero: 63.

Olen 23-vuotias kolmannen vuoden opiskelija ja Spatikka-aktiivi, ja nyt ehdolla edarivaaleissa Hallintotiedeiden liiton listalta numerolla 63. Viime vuoden vietin hallituksessa rahastonhoitajana ja tänä vuonna olen isäntä-toimarina häärinyt eri tapahtumissa. Haluankin tuoda edustajistoon entistä enemmän ainejärjestönäkökulmaa. Tamyn ja järjestöjen pitäisi lähentyä toisiaan ja tätä kautta Tamy myös lähentyisi riviopiskelijaa. 

Jaakko Tuominen
(136)

Olen 2. vuoden ympäristö- ja aluepolitiikan opiskelija. Toimin ylioppilaskunnan hyvinvointivaliokunnassa sekä vasemmistolaisessa opiskelijaliikkeessä. Tärkeitä teemoja minulle ovat opiskelijoiden toimeentulo (maksuton koulutus prkle!), korkeakoululiikunnan kehittäminen sekä mielenterveyspalvelut (sosiaalityöntekijä YHTS:lle?). On tärkeää, että ylioppilaskunnassa ajatetaan myös pienten ainejärjestöjen puolia. Alpakka on lähellä sydäntä. facebook.com/jaakko136edariin