Tapahtumia

Työelämäpäivä 12.3.

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan työelämäpäivä oli ensimmäinen hallintotieteiden opintosuuntien järjestämistä työelämäpäivistä ja sitä vietettiin keskiviikkona 12.3. Tilaisuus oli muodoltaan paneeli ja omaa asiantuntemustaan opiskelijoiden kanssa jakamassa olivat

 
Hanna Herkkola (Ramboll Finland Oy)
Lasse Silván (Kangasalan kunta)
Hanna Hakko (Maan ystävät ry)
Kaisu Anttonen (Tampereen kaupunki)


Tilaisuudessa kuultiin sekä opiskelijoiden valmistelemia että opetushenkilökunnan parissa esiin nousseita ja kysymyksiä ja panelistien mietteitä aiheista. Paneelin juonsivat yhdessä Jouni Häkli sekä Esa Ojala. Ajatukset rekrytoinnista ja työelämään sijoittumisesta vaihtelivat järjestökentän, julkisen sektorin ja yritysmaailman välillä, mikä toi keskustelulle suuren lisäarvon. Alle on koottu tilaisuudessa käydyn keskustelun pääpiirteitä sekä etenkin panelistien vastauksia esitettyihin kysymyksiin.

MILLAISTA OSAAMISTA YMPÄRISTÖ- JA ALUEPOLITIIKAN ALALLA ARVOSTETAAN?

Esille nousi julkisella puolella tarvittava tekninen osaaminen ja lainsäädännön hallinta. Myös asioiden nopea omaksuminen ja oppiminen olivat kaikista panelisteista työelämässä erityisen tärkeitä ja sosiaalisten taitojen nähtiin olevan erityisen suuressa roolissa. Järjestökentällä esiintyminen ja argumentointi koettiin arvostettavana, sillä kyse on usein nimenomaan vaikutustyöstä. Keskustelua syntyi myös työn luonteen muuttumisesta – vakituisia virkoja on tulevaisuudessa yhä vähemmän ja projektiluontoiseen työhön  oikein asennoituminen on edellytys alalla. 

MITÄ TAITOJA VASTAVALMISTUNEELTA/HARJOITTELIJALTA ODOTETAAN?

Tähän kysymykseen panelisteilla oli hyvin yhtenevä kanta – yhteistyötaitoja odotetaan ja jopa vaaditaan lähes kaikessa työssä. Tärkeinä ei koettu tiettyjen kurssien tai opintojen suorittamista ja kurssimenestystä, vaan rohkeutta tarttua uusiin tehtäviin ja sopeutumiskykyä. Hanna Hakko korosti järjestökentän kouluttavan työntekijänsä tarpeittensa mukaan, jonka vuoksi omalta mukavuusalueelta poistuminen on työelämässäkin helpompaa. Lasse Silvàn taas vinkkasi miettimään jo opintojen aikana itseä kiinnostavan spesialiteetin, jota voi myöhemmin työnhaussa korostaa.

”yhteistyötaitoja odotetaan  ja jopa vaaditaan lähes kaikessa työssä”


PRO GRADUN MERKITYS TYÖELÄMÄSSÄ?


Graduun liittyen tilaisuudessa keskusteltiin siitä, missä määrin gradun aihetta kannattaa työtä hakiessaan tuoda esille ja mitkä ovat mahdolliset edut tilatun gradun työstämisessä. Suoraan työyhteisöön tehdyn gradun koettiin olevan hyvä tie, sillä sen avulla tutkimustyö tulisi hyvin lähelle käytäntöä. Kaikki panelistit kuitenkin korostivat, ettei gradun aihetta tulisi valita minkään muun kuin oman mielenkiinnon kautta. Yleisöstä nousi kysymyksiä gradun merkityksestä työnhaku- ja rekrytointivaiheessa, johon panelistit vastasivat, että gradusta kannattaa keskustella, jos sen aihe työn kannalta relevantti. 

Vapaata keskustelua ja kysymyksiä heiteltiin tilaisuudessa myös. Keskustelua syntyi muun muassa laaja-alaisuuden ja toisaalta syväosaamisen arvostuksesta sekä monialaisuudesta. Kaikilla sektoreilla koettiin tärkeämmäksi se mitä on tehnyt, kuin se kuinka paljon on tehnyt. Työnhaussa korostettiin kykyä kertoa omasta osaamisestaan realistisesti, sillä harva työnantaja etsii valmista osaajaa.

Tilaisuuden lopuksi kysyttiin panelisteilta vielä harjoittelumahdollisuuksista. Julkisella sektorilla työskentelevät Lasse Silván ja Kaisu Anttonen muistuttivat, ettei rekrytointikielto kunnissa estä harjoittelijoiden ottamista. Harjoittelukysymyksissä kehotettiin ottamaan yhteyttä kunnallisella puolella suoraan sen sektorin toimijoihin, minkä toiminnasta on kiinnostunut. Hanna Herkkola Ramboll Oy:sta taas rohkaisi avoimen hakemuksen lähettämiseen, samoin Hanna Hakko kertoi, että järjestöissä hakemuksia luetaan paljon, joten hakemuksia kannattaa aina lähettää. 

Jos haluat tietää, millaisissa tehtävissä Suomen alue- ja ympäristötieteilijät työskentelevät, käy kurkkaamassa:

www.toissa.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *