JÄRJESTÖ

Spatikka – ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Spatikka on ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden oma ainejärjestö, joka toimii Tampereen yliopistossa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa yhden opintosuunnan opiskelijat kokoavana voimana.   Spatikka syntyi keväällä 2010, kun ympäristöpolitiikan ja aluetieteen oppiaineet päätettiin yhdistää uudeksi ohjelmaksi. Samalla myös näiden kahden oppiaineen ainejärjestöt, vuonna 1996 perustettu ympäristöpolitiikan opiskelijoiden Perusvoima ja 2004 perustettu aluetieteen Regio yhdistyivät. 

Spatikan toiminta keskittyy erityisesti opintosuunnan opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja työelämäyhteyksien kehittämiseen sekä etujen valvontaan. Yhteisöllisyyden edistämiseksi Spatikka järjestää rentoja hengailuja esimerkiksi SpatikKahvien merkeissä, joissa opintosuunnan opiskelijat ja siitä kiinnostuneet pääsevät tutustumaan toisiinsa ja vaihtamaan kuulumisia. Tämän lisäksi Spatikka järjestää ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden kannalta mielenkiintoisia työelämäekskursioita. Ainejärjestöllämme on hyvät välit opintosuuntamme henkilökuntaan, jonka kanssa järjestämme muutaman kerran vuodessa yhteisiä tilaisuuksia. Erilaisten tapahtumien järjestämisen lisäksi Spatikka ajaa ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden asiaa ja toimii oman alansa opiskelijoiden etujärjestönä yliopistolla. 

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa ja kuulumme myös tiedekuntajärjestöömme Johtamisen ja talouden tiedekunnan ylioppilaisiin. Tämän lisäksi Spatikka tekee yhteistyötä myös muiden, tiedekunnan ulkopuolisten, ainejärjestöjen kanssa. 

Yhdistyksen säännöt


Jäseneksi liittyminen

Jos haluat liittyä  Spatikan jäseneksi, toimi seuraavasti: Maksa 10 euron kertaluonteinen jäsenmaksu tilillemme FI53 1343 3000 0062 86 (BIC: NDEAFIHH). Kirjoita maksun viestiksi ”Jäsenmaksu, Oma Nimi”.

Täytä Spatikan jäseneksi -liittymislomake 

Liittymisen jälkeen sinun kannattaa ottaa haltuun Spatikan tiedotus- ja somekanavat. Liity siis sähköpostilistalle, tykkää Spatikan Facebook-sivusta ja ala seuraamaan meitä Instagramissa! Julkisen Facebook-sivun lisäksi spatikaaneilla on oma suljettu Facebook-ryhmä ja Telegram-ryhmä vapaamuotoisempaa keskustelua varten.

Lisätietoa Spatikasta ja sen toiminnasta saat näiden sivujen lisäksi hallitukselta. Kelle tahansa hallituslaiselle voi laittaa rohkeasti sähköpostia mieltä askarruttavista asioista.

Tue Spatikkaa – liity kannatusjäseneksi

Jos olet entinen ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelija tai muuten vain haluat tukea Spatikan toimintaa, voit liittyä Spatikan kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa, mutta hän on oikeutettu osallistumaan Spatikan järjestämiin tapahtumiin.

Voit tukea aktiivista opiskelijatoimintaa maksamalla kannatusjäsenmaksun 20 euroa Spatikka ry:n tilille FI53 1343 3000 0062 86 (BIC: NDEAFIHH), maksun viestiksi kirjoita ”Kannatusjäsenmaksu, Oma Nimi”. Laita myös sähköpostiviesti rahastonhoitajallemme (ks. ylempänä), jos haluat pysyä yhteydessä Spatikkaan. Kannatusjäsenmaksu on vuotuinen.
Yhteistyössä: