OPISKELU

MIKÄ YPAT?

Ympäristöpolitiikka ja aluetiede (tuttavallisemmin ja lyhennettynä YPAT) on yksi hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa opiskelija valitsee maisteriopintojen suuntautumisalakseen yhden viidestä opintosuunnasta. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan valitussa opintosuunnassa.

Johtamisen ja talouden tiedekunnan sivuilla ympäristöpolitiikan ja aluetieteen maisteriohjelmaa on kuvailtu näin:

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta (YPAT) kouluttaa asiantuntijoita, jotka työskentelevät alueellisen muutoksen, elinympäristön laadun ja ympäristöpoliittisten ratkaisujen parissa. Yhteiskunnan kehitystä ja ympäristöä koskevat ratkaisut vaikuttavat kauas tulevaisuuteen. Ne ovat myös vaikeasti ennakoitavia prosesseja, ja koska ihmisen ja ympäristön suhde muuttuu kaiken aikaa, myös alan osaamisen tarve kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi ilmastonmuutosta, kaupunkisuunnittelun ristiriitoja tai luonnonvarojen niukkuusongelmia ei voida käsitellä ilman laaja-alaista ymmärrystä kestävästä muutoksesta. YPAT-opintosuunnasta valmistuneilla maistereilla on taidot ja valmiudet toimia kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä, tutkimus- ja koulutustehtävissä sekä tiedotustehtävissä niin hallinnossa kuin yrityksissäkin. Työtehtäviä löytyy myös kotimaisista ja kansainvälisistä kansalaisjärjestöistä.

Opiskelijan opas on hyvä paikka perehtyä tarkemmin sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintoihin että hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opintoihin yleisemmin. Löydät opiskelijan oppaasta kurssien kuvaukset ja osaamistavoitteet.